• VĂN PHÒNG HỖ TRỢ SINH VIÊN AN GIANG

  Hỗ trợ sinh viên An Giang đang học tập tại Đại học Cần Thơ
  trực thuộc Liên chi hội sinh viên An Giang.
  Thông tin học bổng, chính sách.
  Thông tin các hoạt động sinh viên.
  Thông tin việc làm.
  Nơi ghi nhận các ý kiến của sinh viên.
  Cầu nối giữa sinh viên và tỉnh nhà.
  Tư vấn
  sinh viên
  miễn phí

BẠN ĐƯỢC HỖ TRỢ GÌ?Các hoạt động hỗ trợ sinh viên.

Điều khiển an toàn

Thông tin học bổng

Các thông tin học bổng cho tân sinh viên, học bổng trường Đại học Cần Thơ, các doanh nghiệp tài trợ, học bổng từ tỉnh nhà.

Cửa sổ chat

Các hoạt động sinh viên

Các hoạt động hấp dẫn của sinh viên do chính sinh viên tổ chức, các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hoạt động tình nguyện...

Chia sẻ file dễ dàng

Thông tin việc làm

Phối hợp với Trung tâm hỗ trợ sinh viên đăng thông tin tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp, việc làm cho sinh viên,...

Nhiều máy tính cùng lúc

Cấu nối của sinh viên

Tiếp nhận các ý kiến đóng góp của sinh viên, là cầu nối giữa sinh viên và tỉnh nhà và giữa sinh viên và nhà trường.

CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂUKhám phá các hoạt động của LCHSV An Giang

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

Liên hệ Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên hoặc Ban chấp hành Chi hội sinh viên để được hỗ trợ thông tin.
Xem danh sách BCH Liên chi hội sinh viên An Giang
Xem danh sách BCH Chi hội sinh viên

Hội sinh viên là gì?
Hội sinh viên Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động song song với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Liên chi hội sinh viên là gì?
Trực thuộc Hội sinh viên là các Liên chi hội sinh viên, Tại Đại học Cần Thơ các đơn vị Liên chi hội sinh viên được chia theo tỉnh/thành phố tại ĐBSCL.
Chi hội sinh viên là gì?
Là đơn vị trực thuộc các Liên chi hội sinh viên, mỗi đơn vị Chi hội sinh viên là huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh. Một đơn vị Chi hội sinh viên có thể là 1 đến 2 huyện/thị xã/thành phố. Sinh viên sẽ nộp đơn gia nhập trực tiếp cho Ban chấp hành các Chi hội sinh viên.

KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG

Sinh viên An Giang bản lĩnh sáng tạo, tích cực hội nhập, xây dựng quê hương.

Đại hội Liên chi hội sinh viên An Giang Nhiệm kì 2016-2018